Dobrodošli na naši strani, kjer Vam bomo pomagali odkriti svet Vaših daljnih prednikov.

Govorimo: SL, EN, HR, IT, FR

Primorska in Istra

Raziskave delamo po slovenskih, hrvaških, italijanskih in avstrijskih arhivih. Posebej pa smo se specializirali za Primorsko na obeh straneh meje in hrvaško Istro. To področje poznamo zelo dobro, ker smo tukaj locirani in ker je veliko naših strank od tukaj doma. Arhivi so v treh državah: v Trstu (Trieste), Gorici (Gorizia), Vidmu (Udine), Kopru, Pulju (Pula) in na Reki (Rijeka). Tu je stičišče slovenske, italijanske, hrvaške in furlanske kulture. Vsaka je pustila svoj pečat. Njeni prebivalci so po svojih koreninah Slovenci, Hrvati, Italijani, Furlani in Nemci.

Na tem območju so se meje velikokrat spreminjale. Ozemlje je bilo pod Beneško republiko, francoskimi Ilirskimi provincami,  Avstrijo, Italijo, Jugoslavijo. Danes pa je razdeljeno med Slovenijo, Italijo in Hrvaško. Vsaka država je imela svoje popise prebivalstva, vsaka v svojih knjigah v svojem uradnem jeziku. Za branje teh dokumentov je potrebno znanje latinščine, italijanščine, nemščine, francoščine, slovenščine in hrvaščine. Pisava je v večini latinica, velikokrat tudi nemška gotica, ponekod pa najdemo celo glagolico. Pri tem moramo biti pazljivi, kako določiti narodno pripadnost posameznika, saj so včasih imena in priimke prevajali v različne jezike. Za verodostojno določitev narodne pripadnosti je potrebno veliko izkušenj in znanja iz krajevne zgodovine.

Poleg sprememb državnih meja so se spreminjale tudi meje dežel, škofij in župnij. To je privedlo do razpršenosti virov po številnih arhivih. Takšen primer so Jelšane, župnija, ki se je znašla enkrat na eni, drugič na drugi strani državne meje. Cerkvena oblast pa je bila enkrat v Trstu, drugič na Reki, tretjič v Kopru. Slednjič je državna meja župnijo presekala in dokončno razdelila. Arhivsko gradivo za Jelšane je zato danes razdeljeno po arhivih treh držav: Slovenije, Hrvaške in Italije.

Meni