Rodoslovje

Rodoslovje

Rodoslovje ali genealogija je veda o rodovih in rodbinah. Gre za eno od najstarejših pomožnih ved zgodovinske znanosti, ki ima strokovno utemeljeno zgodovinsko metodiko. Rodoslovci so zgodovinarji, ki so se specializirali v rodoslovje. Rodoslovje ni samostojna znanost zaradi tesne prepletenosti z zgodovinsko znanostjo. Rodoslovje je lahko tudi pomožna veda pri sociologiji, antropologiji in medicine. Večina ljudi, ki se poglabljajo v rodoslovje, je ljubiteljev, brez zgodovinske izobrazbe. Obstajajo tudi mnogi rodoslovni tečaji, eni bolj, drugi manj kakovostni. Posebej za starejša obdobja je zgodovinska metodika nujna, saj ljubiteljski rodoslovci velikokrat zagrešijo napake zaradi nepoznavanja zgodovinskih okvirov in zgodovinske argumentacije (znanstvene metodologije).

Meni