Dobrodošli na straneh, kjer Vam bomo pomagali poiskati Vaše prednike v Sloveniji, Italiji, na Hrvaškem in v Avstriji.

Govorimo: SL, EN, HR, IT, FR

Rodovnik

Vsak rodovnik opremimo s certifikatom, ki zagotavlja, da je delo opravljeno profesionalno po standardih zgodovinske stroke in je pravno veljavni dokument. Delo opravi sodno zapriseženi izvedenec za rodoslovje. Jamčimo za tajnost Vaših podatkov.

Osnovna raziskava

  • Preverimo ohranjenost virov in ugotovimo, v katerih arhivih se nahajajo.
  • Pripravimo raziskovalni načrt.
  • Poiščemo vašega prednika in njegove starše, običajno najdemo tudi sorojence ter stare starše. Nastane družinsko drevo, v katerem je med 10 in 15 imen.

Cena osnovne raziskave: 199 eur

Potni stroški: 0,40 eur/km

(če so potrebni za dopolnitev raziskave)

Razširjena raziskava

  • Nadaljujemo raziskavo.
  • Poiščemo prednike in sorodnike za dogovorjeno obdobje, na primer do leta 1850, in dogovorjen znesek / za dogovorjeno število ur (na primer 10 raziskovalnih ur, kar znese 300 eur)
  • Običajno v stotih letih najdemo od 3 do 4 generacije.

Cena raziskave: 30 eur/uro

Potni stroški: 0,40 eur/km

(če so potrebni za dopolnitev raziskave)

 

Priprava poročil

  • Končno poročilo vsebuje seznam najdenih prednikov, potomcev in grafični prikaz sorodstvenih vezi. Prenesite primer poročila v pdf formatu ali sliki.
  • Raziskovalni koledar ima seznam vseh virov, ki smo jih raziskali za izdelavo drevesa.
  • Priporočila in možnosti za nadaljnje raziskovanje.
  • Za Vas prepišemo vse najdene podatke v rodoslovni program (gedcom). Gedcom datoteka je primerna za vse rodoslovne računalniške programe. Tako lahko podatke dodajate ali delite s sorodniki.

Cena poročila: 30 eur/uro

 

Fotografije arhivskih dokumentov:

Če imate željo, da bi tudi sami imeli zapis Vašega prednika iz arhivskega gradiva, Vam priskrbimo digitalno fotografijo.

Cena fotografije: 4 eur

 

Branje starih zapisov

Stari dokumenti, pisani v latinščini, italijanščini, nemški gotici ali cirilici, so težko berljivi in nerazumljivi. Za Vas naredimo prepis in prevod.

Cena: 50 eur/uro

Digitalizacija rodovnika

Imate morda rodovnik že narejen, vendar ga imate v rokopisu na več straneh in se iz zapisov ne znajdete? Take podatke za Vas prepišemo v rodoslovni program, zdelamo gedcom datoteko in naredimo poročilo v obliki grafičnega prikaza rodovnika.

Cena: 30 eur/uro.

Družinsko drevo na sliki
Meni